اعتماد به نفس می خواهم!

همیشه همه بهم می گند اعتماد به نفسسسس

اما این روزا که در مورد چیزی که قبلاً ازش هیچ شناختی نداشتم، فکر می کنم، حس می کنم خیلی شهامتم کمه!! و واقعا دارم می بینم اعتماد به نفس ندارم...

این همه بهم می گفتند قبلاً ها خدای اعتماد به نفس و گاهاً مسخره م می کردند که نمی تونی و نمی شه و من بی توجه به اونها سرحرف خودم وایمیستادم واونام هی می گفتند با اعتماد به نفس و... خیلیام اول مسخره م می کردند که منظورشون بود اعتماد به نفس توخالی داری ولی بعدش که موفق می شدم ساکت می شدند و فکر می کردند اعتماد به نفسم منو جلو انداخته ...

اما این روزا فهمیدم من اعتمادبه نفس الکی نداشتم چراکه اگر اینطور بود حالا که در مورد چیزی که توش تجربه و تفکر خاصی ندارم فکر می کنم اینقدر دچار ترس نمیشدم...!

بااینکه دارم سعی می کنم برای موانع چاره اندیشی کنم ولی بازهم چون تجربه ای ندارم تردیدددد ول کن نیست... ازاون طرفم علاقه ول کن نیست!

* آدم ها رو میشه توی سختی هات بشناسیشون و دیگران وقتی تو به جایی برسی میشناسنت! - نقل از فیس book نیشخند

* امیدوارم انتخاب خوبی بکنم و موفق باشم.نیشخند - موضوع پروژه س نیشخند

/ 3 نظر / 10 بازدید
گلدونه

شايد اعتماد به نفست چشم خورده [زبان]

ستاره

شكست نفسي مي كني...[مغرور] اعتماد به نفست بالاس. و گاها توقعت و روت[نیشخند] در كل بلند پروازي... البته اين خوبه. ميگن آدما به هر چي فكر كنن همون ميشه. بايد فكرت بزرگ بشه. ولي نه ديگه به اين شدت[نیشخند]

ستاره

شتر در خواب بيند .... [نیشخند]