نفرت نه انگیخت

امروز صبح به یکی گفتم نفرت انگیز ولی باهم حرف زدیم و شوخی کردیم و اون نفرت انگیزیِ شاد شد!

صبحی می خواستم برم سرقرار با دوستِ دوستم یه جورایی از روز قبلش حس نفرتی نسبت بهش ایجاد داشت میشد! بس که پس و پیش می شد! ولی حسش نبود که فکر کنم و نمی دونم وقتی میرفتم سرقرار برای خودم سرخوش بودم! وقتی دیدمش هیچ اثری از ناراحتی در من نبود و خیلیم خوش رو باهم بودیم!

امشب کلی ی ی معطل شدیم و کلی ی ی ی از دست فلانی حرص خوردیم! وهمه اظهارنفرت می کردند... اما من با تمام ناراحتی حس نفرتی نتونستم داشته باشم!!!

/ 6 نظر / 11 بازدید
محمد

من مى گفتم شب عشق با این سیاهى نداره راهى دارم مى سوزم تُو بى گناهى به جرم اینکه گفتم توماهى چه اشتباهى اومده بودم بگم یه حرفى که نتونستم نمى دونستم فقط یه خوابى خواب قشنگى که دیده بودم شب سیاهى

گلدونه

آخه مگه نفرت به اين آسونياس؟

رویا

خیلی هم خوبه که کینه ای نیستی و نفرت نداری.. برات سفرای خوب آرزو می کنم.. شادی و سلامت و دفاع زود!

رویا

از الان انرجی های مثبت بفرست .خوش میگذره عزیزم.اونم عادیه ..برای همه همراه استرسه دفاع ولی مطمئن باش که خوب تموم میشه.[بغل]