وقتی تابو ملوس میشه!

توی فامیل مادری ام بعضی از خانوما از شوهراشون بلندقدترند! ولی اوم بهم مییاندلبخند  و خوشبختند و چندمورد این مدلی هم داریم و اصن به نظر و دیدمونم نمییاد!

توی فامیل پدری ام بعضی از خانوما از شوهراشون بزرگ سن ترند! حتی داریم که خانومی 8 سال از شوهرش بزرگتر باشه و خیلیم خوشبختند و بهم مییاند (فامیل پدری م بِی بی فیس زیاد دارند) و اصن از نظر و دید ما هم عجیب نمییاد!

.

.

این روانشناسا چی سرهم می کنند و این چه تابوهایی هست که ایجاد می کنند

مهم یه چیز دیگه س مهم تفاهم و خواستن و قبول همدیگه س نمی دونم یه چیزی هست دیگه که خوشبختی مییاره

 

*به نظرم اینکه آدم خوشبخت باشه در زندگیش، یه جورایی تابوهاشونم ملوس دیده میشه! لبخند

/ 3 نظر / 9 بازدید
گلدونه

و مو ميبيني و روانشناس پيچش مو[عینک]

ماهنوش

اختلاف سنی از هر طرف باشه مهم نیست . همین روانشناسا میگن اگه دختر تا 5 سالم بزرگتر بود بشرطی که خیلی نشون نده هیچ مشکلی نداره .. بنظرم همه اینا بهانس مهم اینه که بدل هم بشینن

خــاله نـفـیـ3

اوهوم موافقم ! ولی یه همچین چیزی ُ هر کسی نمیپسنده