گشت و گذار :دی

 

این عکس رو از وبلاگ سوگل جون برداشتم خیلی قشنگه.

و منو یاد ترم یک کارشناسی ناپوسته م می ندازه ...

یک بار بین دو کلاسم چندساعت فاصله بود و از دوستامم جا مونده بودم اینه بیخیال برگشت شدم و رفتم پارک ملت و توی یک جایی کمی شبیه به این عکس و با اینجور حال و هوا نشستم کتاب بخونم...بغل

یک پسره هم در فاصله چندییین متری اومد و مثکه اونم یک جای خلوت می خواست و لباس عوض کرد و ورزش می کرد منم چون روبروم بود همونجوری نگاش می کردم بدون هیچ عکس العملی یعنی فکر می کردم من نگاش کنم نمی فهمه نمی دونم وقتی فاصله زیاده تا حدی حس می کنم طرف نمیفهمه نگاش می کنم درحالیکه طرف می فهمه کور که نیست می بینه نیشخندخلاصه که وجود همون پسر در فاصله چندین متری شاید 15 متری  توی همون فضای خلوت باعث می شد اگر پسری از اون نقطه رد میشه مزاحمم نشه فکر می کردن شاید که اون دوست پسرمه یا مواظبمه....ولی یک پسره اون دور و بر کمینم رو مثکه کرده بود و خودم خبر نداشتم و اونقدر صبر کرده بود تا من بیام بیرون و ببینه که من تنهام یا نه شاید! که وقتی داشتم برمی گشتم دیدمش و اومد تا باهام دوست شه................. منم محلش ندادم راستش الآن که می بینم جای اینکه از پسری بترسم از گش،ت ارش..اد می ترسیدم که نکنه یک لحظه در همون حین که این اومده و پیشنهاد دوستی می ده گ،شت ار،شا،د بیاد سراغم!!!!!!! (خب پسر رو که اگر نخوای  راحت دک می کنی چطوری به گش،ت بفهمونی که هیچ رابطه ای نیست!)

*به نظرشما این همه کشور پر دوست دخترپسری هست پرونده گ،شت ارش،ادی دارند؟چطوریند؟ آخه من شنیدم خیلی الکی می گیرند آدما رو...

یک بار هم چندسال پیشا با ستاره رفته بودیم یک پارک دیگه مطالعه کنیم و یک جای خلوت که یک پسره نوجوون که مثه گداها می موند اومد و دقیقا با همون لحن گدایی که می گند کمکم کنید اما یک چیز دیگه گفتخنده گفت با من دوست میشید؟ باور کنید من باهیچکی دوست نیستمخندهخنده من یک لحظه نزدیک بود بترکم ولی خب هیچ عکس العملی نشون ندادیم و رفت.

*من وجود این گش،ت رو درک نکردم که چه صیغه ای ه!

/ 6 نظر / 9 بازدید
ستاره

[خنده]کی؟ کدوم پارک؟ یادم نمیاد... اما کوهسنگی رو یادم میاد و گش,ت ار,ش,اد و بستنی [خنده]

ستاره

خیلی دلتم بخواد[نیشخند]

سوگل

خوشحالم که عکسم باعث شد خاطراتت ریویو بشه !

گلدونه

اصن چرا ميري جاهاي خلوت؟ [گاوچران]