همینجوریانه!

 

بعد از مدتها دارم فیلم نگاه میکنم ؛ خداحافظ بچه.

چقدر بازی مهراوه شریفی نیا قشنگه خیلی بازیشو دوست دارم.قلب

دوباره مثه قدیما پرهیجان نگاه می کنم. از کیه فیلم ندیدم. خیلی دوست دارم یک چندتا سریال(سی دی) ببینم اما چون جنبه ندارم همت نمی کنم! آخه می دونم که از صبح تا شب به مدت یک هفته دوهفته میشینم نگاه می کنم تا تموم شهنیشخند سرفیلم لاست و قلب یخی! که هیچکدومم تا آخرشو گیر نیاوردم!(دنبالش نرفتم خوشحالم شدم که ندارم بقیه شو! بس که وقتمو گرفت!)

روزهام همش در کارای یونی خلاصه میشه و در استرس! و آینده ای مبهم امیدوارم زودتر به کارهام علاقه مند شم! بخاطربدبیاری های زیادی که آوردم علاقه م خیلی کم شده و فکر کردن به کارهای مونده م خوابمو زیاد می کنه؛ از استرس مواجه شدن با کارها!!!!! و سرعتم هم در مطالعه و هم در رسیدگی به کارهام خیلی خیلی افت کرده!

روحیه بازیگوش و سرخوشم با پیوسته کار کردن به مدت طولانی سازگارنیست! مگر علاقه و رضایت زیاد باشه امیدوارم زودتر علاقه پیدا کنم و محرکم علاقه باشه نه استرسخنثی

*دلم خبرای خوش می خواد!

* دلم چیزای غیرمنتظره خوش می خواد!

* دلم ددر می خواد!

* سرراهم به خونه یه سررفتم توی بازار مانتوفروشی هیچی نخریدمسبز و بازم طبق معمول که میرم خرید و چیزی باب دلم نمیشه با خودم گفتم کاش پسر بودم!!!!! ابلههرمانتویی پررو می کردم یک جوری به دلم نمی شست!کلافه

* من چی بپوشم؟!افسوس

* فکر کنم باید عنوان غرنوشت باشه! دیدید فیلم خداحافظ بچه رو؟هرکار می کنه نمیشه!من همینجوری سرکارام شده بودم که اینقدر بی روحیه و بی انگیزه شدمنیشخند

* چندروز پیش یکی از بچه ها نت بعداز مدت ها دیدمش گف چی میکنی و اینا گفتم هیچی دست وپنجه نرم می کنم با بدبیاریانیشخند میگه خوشم مییاد آخر اون خنده رو می فرستینیشخند (اینو دقت نکرده بودم!)

/ 2 نظر / 11 بازدید
گلدونه

شانس آوردي لاست آخرش رو نديدي خيلي مزخرف تموم شد

ایمان

شریفی نیا توی قسمتای اولش بهتر بازی میکرد ، اخیرا داره میره رو اعصاب . بچه بخوره تو سرش :))))